top of page

RBB

Rozdrabniacz do torfu obsługuje big bale o maksymalnym rozmiarze 120 cm x 120 cm i wysokie na 250 cm. Big bal można łatwo załadować do maszyny za pomocą wózka paletowego. Po załadowaniu big bala i zdjęciu folii ochronnej, komora mieszająca przechyla się o 45 stopni. Po włączeniu maszyny, łopaty rozbijają big bal na bryły torfu i podają je do głowicy rozdrabniającej. Rozdrobniony torf wypełnia zasobnik doniczkarki aż osiągnie żądany poziom, po osiągnięciu poziomu czujniki wyłączają podawanie torfu. Proces podawania torfu jest wznawiany automatycznie gdy ilość torfu spadnie w zbiorniku doniczkarki.

doniczka11 cm

doniczka15 cm

doniczka15 cm

doniczka 29 cm

Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie rozdrabniacza pozwala na jego wygodny transport oraz sprawną codzienną obsługę.

Duża komora na big ble pozwala na załadunek palety 120x120 cm o wysokości 280 cm

System automatycznego napełniania zasobnika doniczkarki wyposażony jest w sondy za pomocą których można ustawić żądaną ilość torfu. Podczas podawania torfu automatycznie uruchamiane jest nawadnianie. Dysze nawadniające znajdują się zarówno pod zsypem torfu jak i w komorze mieszalnika. Kranami można wyregulować ilość i miejsce dozowanej wody.

bottom of page